B-SHOW 14-2005.10.16Opening Act-ICHIGEKI

Team Battle SemiFinal
一撃
(KATSU,UOZUMI,SIN,CATCHER,KO-SUKE,NON-MA­N,PRINCE,KENJI,QUICK,KURASHIKI)
vs
SASUKE
(TAKESHI,YUKKIN,FUMI,DAI,MIZUNO)

湖北一志山群
(DAION,FUMIYA,KOUJIRO,MITSU,JUNBOO,YU-IC­HI,YU-JI,PANIAKI)
vs
安田CREW
(TUJI,SUV,K-TAN,SHORIN,GORI,ARA,K-IN)

Team Battle Final
一撃
(KATSU,UOZUMI,SIN,CATCHER,KO-SUKE,NON-MA­N,PRINCE,KENJI,QUICK,KURASHIKI)
vs 安田Crew
(TUJI,SUV,K-TAN,SHORIN,GORI,ARA,K-IN)

B-Girl Solo SemiFinal
ユリエ vs じゅりっぺ

msz vs あや

B-Girl Solo Final
じゅりっぺ vs msz

CM